Hey there, great course, right? Do you like this course?

All of the most interesting lessons further. In order to continue you just need to purchase it

MUA NGAY

Chi tiết khóa học

VỖ Ợ HƠI - Giúp con giảm đau đớn

Đặc điểm của 1 em bé đầy hơi

Lesson is locked. Please Buy course to proceed.

VỖ Ợ HƠI - Giúp con giảm đau đớn Kiến thức cơ bản về vỗ ợ hơi
Hoàn thành bài học
VỖ Ợ HƠI - Giúp con giảm đau đớn Hướng dẫn vỗ ợ cơ bản – Tư thế bế vác

Thông báo

Hiện tại video không xem được trên trình duyệt Coccoc.

Bộ phận kỹ thuật đang khắc phục nhanh nhất có thể

Bạn có thể vui lòng sử dụng trình duyệt Chrome hoặc Firefox


Thông báo

Hiện tại video không xem được trên trình duyệt Coccoc.

Bộ phận kỹ thuật đang khắc phục nhanh nhất có thể

Bạn có thể vui lòng sử dụng trình duyệt Chrome hoặc Firefox