Hey there, great course, right? Do you like this course?

All of the most interesting lessons further. In order to continue you just need to purchase it

MUA NGAY

Chi tiết khóa học

Các giai đoạn phát triển đặc biệt của trẻ

Giai đoạn đỉnh điểm cáu gắt do Hormone (6-8 tuần tuổi)

Lesson is locked. Please Buy course to proceed.

Các giai đoạn phát triển đặc biệt của trẻ CHU KỲ TÍM – Tuần khủng hoảng cáu gắt ở trẻ sơ sinh
Hoàn thành bài học
Các giai đoạn phát triển đặc biệt của trẻ Growth Spurts – Kì tăng trưởng nhảy vọt

Thông báo

Hiện tại video không xem được trên trình duyệt Coccoc.

Bộ phận kỹ thuật đang khắc phục nhanh nhất có thể

Bạn có thể vui lòng sử dụng trình duyệt Chrome hoặc Firefox


Thông báo

Hiện tại video không xem được trên trình duyệt Coccoc.

Bộ phận kỹ thuật đang khắc phục nhanh nhất có thể

Bạn có thể vui lòng sử dụng trình duyệt Chrome hoặc Firefox