Hey there, great course, right? Do you like this course?

All of the most interesting lessons further. In order to continue you just need to purchase it

MUA NGAY

Bài 9: Quy trình đắp ẩm dành cho các bé da khô

Lesson is locked. Please Buy course to proceed.

Bài 8: Quy trình dưỡng ẩm cho bé viêm da cơ địa
Hoàn thành bài học
Bài 10: Thuốc bôi da Corticoid

Thông báo

Hiện tại video không xem được trên trình duyệt Coccoc.

Bộ phận kỹ thuật đang khắc phục nhanh nhất có thể

Bạn có thể vui lòng sử dụng trình duyệt Chrome hoặc Firefox


Thông báo

Hiện tại video không xem được trên trình duyệt Coccoc.

Bộ phận kỹ thuật đang khắc phục nhanh nhất có thể

Bạn có thể vui lòng sử dụng trình duyệt Chrome hoặc Firefox